Bola dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu sehingga ketinggian

Bola dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu sehingga ketinggian yang dicapai merupakan fungsi dari waktu. h(t) = -5² +40t Berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola!

Jawaban
Nilai fungsi maksimum ketika turunan pertamanya sama dengan 0
Turunan fungsi Aljabar :
f(x) = a×ⁿ maka f'(x) = anxⁿ – ¹

h(t) = -5t² + 40t
Untuk mencari nilai maksimum fungsi h(t) maka cari nilai t saat h'(t) = 0
h'(t) = 0
– 5.2.t + 40= 0
– 10t = – 40
t = -40 / -10
t = 4
Subtitusi t = 4 ke persamaan h(t)
h(t) = -5t² + 40t h(4)
= -5(4)² + 40(4)
= -5(16) + 160
= -80 + 160
= 80✓

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*